tot

Promotie: Financiële integratie, handel, en productiviteit in Vietnam

Op vrijdag 19 juni 2020 om 14.30 uur zal An Duong haar proefschrift Financial integration, trade, and productivity online verdedigen.

Economische integratie is van groot belang voor het succes van hervormingen in overgangseconomieën. Het proefschrift van An Duong draagt bij aan de kennis over het economische integratieproces in Oost-Azië, met name Vietnam, over de gevolgen daarvan voor het vrije verkeer van kapitaal en goederen, en voor de relatie tussen productiviteit en internationale handel.

Vietnam is de laatste decennia een steeds grotere rol in de internationale handel gaan spelen, zeker nadat het veel van de bestaande belemmeringen in het grensoverschrijdende financiële verkeer heeft weggenomen. Ondanks de toenemende integratie tussen Vietnam en andere Oost-Aziatische landen, blijft Vietnam in veel opzichten echter nog achter. Voor haar proefschrift onderzocht Duong specifiek de interactie tussen financieringsmogelijkheden, internationale handel en productiviteit op bedrijfsniveau, met behulp van een uitgebreide database van Vietnamese bedrijven gedurende de periode 2009-2014.

De resultaten laten zien dat een beperkte toegang tot externe financiering, in combinatie met een lage productiviteit de deelname aan de export belemmeren. Bovendien worden deze bedrijven productiever door te leren van exporteren.

An Duong is docent aan de Banking University of Ho Chi Minh City en als promovenda verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) van de Universiteit Utrecht.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Online
Promovendus
T.T.A. Duong
Proefschrift
Financial integration, trade, and productivity
Promotor(es)
Prof. dr. C.J.M. Kools
Co-promotor(es)
Dr. J. Zhang