29 augustus 2019 van 12:45 tot 13:45

Promotie: How complement kills bacteria

Infecties met bacteriën vormen een bedreiging voor de gezondheid van de mens. Dit komt voornamelijk doordat bacteriën steeds meer manieren vinden om de werkingsmechanismen van antibiotica te omzeilen en hier dus resistentie tegen ontwikkelen. Om alternatieven te vinden voor antibiotica is het van belang te begrijpen hoe ons eigen immuunsysteem bacteriën doodmaakt. Deze kennis kan in de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe therapieën tegen bacteriën, waarbij we het immuunsysteem van de patiënt gebruiken om bacteriën aan te vallen.

In dit proefschrift is een deel van het mechanisme ontrafeld waarmee het complementsysteem, een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem, bacteriën doodmaakt. Het complementsysteem wordt onder anderen geactiveerd door antilichamen, eiwitten die specifiek binden aan een bacterie oppervlak. We laten zien hoe het complementsysteem poriën vormt in de bacteriële celwand, die de bacterie dusdanig beschadigen dat deze gedood wordt. Ook laten we zien dat deze poriën bacteriën gevoelig kunnen maken voor bestaande antibiotica waarvan werd gedacht dat deze niet effectief waren, omdat ze getest zijn in de afwezigheid van het immuunsysteem. De kennis beschreven in dit proefschrift kan in de toekomst bijdragen aan de ontwikkeling van therapeutische antilichamen, die zo efficiënt mogelijk het complementsysteem activeren en de vorming van poriën die bacteriën doodmaken stimuleren. Deze antilichamen zouden dan gecombineerd kunnen worden met bestaande antibiotica, die efficiënter werken in de aanwezigheid van een actief complementsysteem.

Begindatum en -tijd
29 augustus 2019 12:45
Einddatum en -tijd
29 augustus 2019 13:45
Promovendus
Dani Anne Cornelia Heesterbeek
Proefschrift
How complement kills bacteria
Promotor(es)
Prof. S.H.M. Rooijakkers
Co-promotor(es)
Prof. B.W. Bardoel
Entree
Gratis