11 februari 2020 van 20:00 tot 21:30

SG: Pompen of verzuipen - Hoe blijft Nederland bereikbaar?

U.Ozel.Images / istockphoto.com
Hoe blijft Nederland bereikbaar?

Minder autogebruik, meer openbaar vervoer. Iedereen met een hart voor het milieu roept het al jaren. Ondertussen blijft de overheid investeren in wegen. Tot 2030 komt er zeker 1000 kilometer aan rijstroken bij, ook al toont onderzoek aan dat dit het aantal files niet zal verminderen. Tegelijkertijd zien we dat ook het huidige OV niet berekend is op het toenemende aantal gebruikers. Steeds meer mensen nemen de trein naar het werk, met overvolle wagons en perrons tot gevolg.

Dr. ir. Niels van Oort (Smart Public Transport Lab, TU Delft) onderzoekt hoe we de toegenomen mobiliteit het hoofd kunnen bieden. Hij vertelt over treinen, deelsteps en OV-fietsen. Hoe richten we het OV zo in dat mensen op een duurzame, snelle én aantrekkelijke manier van deur tot deur kunnen reizen?

Deze lezing behoort tot de lezingenreeks Pompen of verzuipen

Begindatum en -tijd
11 februari 2020 20:00
Einddatum en -tijd
11 februari 2020 21:30
Entree
Gratis