tot

Voor leerkrachten in het basisonderwijs (en Pabo-studenten) en docenten in het voortgezet onderwijs (en leraren in opleiding)

Symposium Uitgesproken Poëzie

Een workshop met Ivan Words © Nikki Volker
Een workshop met Ivan Words © Nikki Volker

Poetry slam is hip and happening, terwijl de kunst van het memoriseren en declameren geen vaste plaats (meer) heeft in de klas. Missen we iets in Nederland? Om het belang van uitgesproken poëzie te onderzoeken, organiseren het Nederlands Letterenfonds, Stichting Lezen en de Universiteit Utrecht (vakgroep Moderne Nederlandse Letterkunde onder leiding van Kila van der Starre en het Centre for the Humanities) op dinsdag 5 november het symposium Uitgesproken poëzie: over poëzievoordracht in de klas.

Na het succesvolle symposium Als je goed om je heen kijkt: over poëzie in de klas in 2018 richten we ons dit jaar dus opnieuw op de kracht van poëzie buiten de bundel: de hardop en luidkeels uitgesproken poëzie. Het symposium is interessant voor docenten in het voortgezet onderwijs en leerkrachten in het primair onderwijs.

Plenaire sessie en workshop met Julie Blake
Plenaire sessie en workshop met Julie Blake

Declamatie 

De middag biedt alle ruimte aan docenten, voordrachtskunstenaars en wetenschappers om met elkaar in gesprek te gaan over het nut van de voordracht en de kracht van de declamatie. We laten docenten aan het woord die met poëzievoordracht werken, wetenschappers die de voordrachtcultuur (willen) bestuderen, en, niet in de laatste plaats, de voordrachtskunstenaars zélf.

Programma 

11:30-12:00 inloop in de hal van Drift 21

12:00-13:10 eerste plenaire sessie (keynote 1, voordracht, poëziecarrousel)

13:05-13:30 pauze in de hal van Drift 21

13:30-14:30 workshopronde 1

14:30-14:45 korte wisselpauze

14:45-15:45 workshopronde 2

15:45-16:15 pauze in de hal van Drift 21

16:15-17:15 afsluitende plenaire sessie (keynote 2, voodracht, poëziecourrsel)

17:15-18:15 borrel in de hal van Drift 21

 

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Drift 21, Universiteit Utrecht
Entree
Algemeen toegangsbewijs: €42,- Studententicket: €20,-
Aanmelden

Koop je kaarten middels deze link 

Meer informatie
Meer informatie over het programma en de sprekers