tot

UITGESTELD Promotie: Diagnostic information for mastitis treatments on dairy farms

Het antibioticumgebruik in de Nederlandse veehouderij is enorm gedaald sinds 2009. Op melkveebedrijven worden de meeste antibiotica gebruikt voor de behandeling van uierontsteking (mastitis). Gezien de behaalde daling ligt voor de melkveesector de stap voorwaarts in het verder optimaliseren van antibioticumbehandelingen in plaats van in het verder reduceren van het gebruik. Optimalisatie kan mogelijk worden behaald door het gebruik van testuitslagen bij het vaststellen van mastitisbehandelingen. Het doel van dit proefschrift was om de toegevoegde waarde te bepalen van testuitslagen voor de behandelstrategie van mastitis van Nederlandse melkveehouders. Het ultieme doel was om bij te dragen aan verbeterde mastitisbehandelingen op melkveehouderijen om zo het verantwoord antibioticumgebruik te stimuleren. Resultaten laten zien dat veehouders behoefte hebben aan testuitslagen om te gebruiken in hun behandelstrategie, wanneer deze informatie van betrouwbare, snelle, en op hun bedrijf bruikbare (on-farm) testen komt. Verschillende on-farm testen waren even goed in staat om binnen 24uur bacteriën aan te tonen. Deze tijd-tot-resultaat werd als te lang beschouwd door veehouders en dus is ook een snellere test ontwikkeld binnen dit onderzoek die goede overeenkomst vertoonde met de meest gebruikte test. Wanneer testuitslagen werden gebruikt door veehouders verbeterden de mastitisbehandelingen vergeleken met de huidige behandelstrategie. De genezing van koeien was echter gelijk of slechter wanneer deze testuitslagen werden gebruikt, mogelijk doordat veehouders ook andere informatie gebruiken om hun behandelstrategie te bepalen. Testuitslagen zijn van toegevoegde waarde om de mastitisbehandeling te bepalen, wel is de expertise veehouders en voorspellende informatie onmisbaar om het resultaat van mastitisbehandelingen te verbeteren.

Begindatum en -tijd
Einddatum en -tijd
Locatie
Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht
Promovendus
K. Griffioen
Proefschrift
Diagnostic information for mastitis treatments on dairy farms
Promotor(es)
Prof. T.J.G.M. Lam, Prof. D.J. Mevius
Co-promotor(es)
dr. A. Velthuis
dr. ir. F.J. van der Wal
Aanmelden

Uitgesteld vanwege de richtlijnen i.v.m. het coronavirus.