16 augustus 2019

Benoeming Berthy van den Broek

Berthy van den Broek is door minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) benoemd als lid van de adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas. 

Voorzitter van de commissie is Frank Mulder, advocaat bij Van Benthem & Keulen in Utrecht. Het derde lid van de commissie is de heer K. Mijnheer.
Aanleiding voor het instellen van de adviescommissie is een wetsvoorstel dat beoogt  aan de negen grootste afnemers een verbod op het onttrekken van laagcalorisch gas op te leggen. De adviescommissie heeft tot taak om de minister te adviseren over de uitoefening van de bevoegdheid een vergoeding toe te kennen aan afnemers.