141 resultaten
 • Missing Data Mechanisms for data being missing will be discussed, as well as their potential impact in terms of bias.
  Prijs: 
  € 830
  Startmoment(en): 
  2 juni 2020
 • Proefdierkunde Ga je onderzoek met dierproeven opzetten of uitvoeren? Volg deze door Ministerie LNV erkende cursus waarbij het welzijn van proefdieren voorop staat.
  Prijs: 
  € 2.150 (basiscursus incl. soortspecifieke cursus knaagdieren en konijn) incl. cursusmateriaal
  Startmoment(en): 
  8 juni 2020, 29 juni 2020, 2 november 2020
  De cursussen met startdata 8 juni en 29 juni zijn VOL.
 • Professionalism in an era of change Gain insight into how societal and technological developments have changed the work of professionals in a variety of domains and how this forces them to respond
  Prijs: 
  Free of charge
  Startmoment(en): 
  12 juni 2020
 • Methodology in Health Economic Evaluation Get familiar with the main approaches to economic evaluation and the measurement of costs and effects in a healthcare and prevention context
  Prijs: 
  € 830
  Startmoment(en): 
  15 juni 2020
 • Lesson Study: opleiding tot procesbegeleider (PO) Opleiding tot Lesson Study begeleider (8 bijeenkomsten)
  Prijs: 
  € 1245,-
  Startmoment(en): 
  17 juni 2020
  of 18 november 2020
 • Laboratory Animal Science To plan and perform animal experiments you need two certificates: this basic course and the species-specific course.
  Prijs: 
  €2,150 — Basic course and species-specific course rodents and rabbits, incl. course material
  Startmoment(en): 
  29 juni 2020, 21 september 2020, 30 november 2020
  Course startdate 29 June is fully booked.
 • Species-specific Laboratory Animal Science Are you going to work with laboratory animals? Next to a basic course on Laboratory Animal Science a species-specific course is required.
  Prijs: 
  Look at each species-specific course for more information
  Startmoment(en): 
  29 juni 2020, 21 september 2020, 30 november 2020
  Course startdate 29 June is fully booked.
 • Systematic reviews and meta-analysis of individual participant data (IPD) An introduction to fundamental statistical methods and principles for evidence synthesis and meta-analysis when IPD are available from multiple related studies.
  Prijs: 
  € 830
  Startmoment(en): 
  29 juni 2020
 • Chemical Safety Assessment under REACH The training provides an introduction in chemical safety assessment and offers you the opportunity to apply the theoretical framework in your practice.
  Prijs: 
  € 1.800, -
  Startmoment(en): 
  30 juni 2020
 • Diagnostic Avian and Exotic Animals Pathology Training in post-mortem investigation of exotic animals and wildlife.
  Prijs: 
  € 1.000, -
  Startmoment(en): 
  6 juli 2020
 • CLIL/EMI: Train-the-Trainer (Summer School) This programme trains you to become a CLIL/EMI* trainer and to hone your coaching skills. It is active, participatory, informative and hands-on.
  Prijs: 
  €1600.00 (excluding housing)
  Startmoment(en): 
  13 juli 2020
  Application deadline: 1 May 2020
 • Onderwijswetenschappen Deeltijdmaster voor het bestuderen van leerprocessen van mensen en groepen
  Prijs: 
  Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – deeltijd 2020-2021): € 1.904
  Startmoment(en): 
  1 september 2020
 • CLIL/EMI: Train-the-Trainer This programme trains you to become a CLIL/EMI* trainer and to hone your coaching skills. It is active, participatory, informative and hands-on.
  Prijs: 
  € 2500,-
  Startmoment(en): 
  14 september 2020
  10:00 - 16:00
 • Onderzoek van promovendi begeleiden In deze cursus leer je omgaan met de verschillende rollen die je hebt bij het begeleiden van promovendi, en vergroot je je eigen handelingsrepertoire.
  Prijs: 
  € 875 (intern UU/UMC); € 1.030 (extern), inclusief literatuur
  Startmoment(en): 
  14 september 2020
 • CLIL for Starters A practical four-day course in content and language integrated learning (CLIL), specially designed for subject teachers who are new or relatively new to CLIL.
  Prijs: 
  €1050,-
  Startmoment(en): 
  15 september 2020
  Other dates: 7 Oct, 29 Oct, 10 Nov
 • Teaching in Higher Education (BKO/UTQ Course in English) Course for university teachers who would like to enrich their understanding of student learning and improve their own teaching practice and design of courses.
  Prijs: 
  € 2040,- (UU/ UMCU staff); € 2620,- (other participants). Literature is included.
  Startmoment(en): 
  10 november 2020
 • Supervising Student Research (Ba/MSc thesis) Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding student research.
  Prijs: 
  €900,- (UU/UMC staff); €1060,- (other participants), literature included.
  Startmoment(en): 
  13 november 2020
 • Data in de school In de cursus data in school wordt een begin gemaakt met hoe data binnen een school gestructureerd ingevoerd kan worden.
  Prijs: 
  €990,-
  Startmoment(en): 
  26 november 2020
 • Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk In dit executive programma leert u meer over die aspecten van het aanbestedingsrecht die u nodig heeft om zo doelmatig en correct mogelijk te kunnen inkopen.
 • Aanbod Toetsaudits Toetsaudit waarin samen met de deelnemers kritisch naar het eigen toetsprogramma wordt gekeken en verbeteringen worden aangedragen.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Activating tutorials A course for lecturers who want to improve their ability yo give activating tutorials.
  Prijs: 
  € 490,-
  Startmoment(en): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • Activerende opdrachten In deze workshop gebruiken we theorie over bijvoorbeeld diepgang en motivatie om opdrachten voor studenten te verbeteren.
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Activerende werkgroepen Ben je docent in het hoger Onderwijs en wil je je (verder) ontwikkelen op het gebied van Activerende werkgroepen? Deze cursus helpt je hierbij.
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Applied economic modelling for the veterinary sciences Become familiar with basic issues and tools involved in economic decision making in the veterinary sciences
  Prijs: 
  € 595
 • Beeldcoaching als middel voor reflectie op je eigen onderwijs Deze cursus staat in het teken van beelden van eigen lesopnames, je leert beter les te geven door het analyseren van video-opnames.
  Prijs: 
  Afhankelijk van het aantal bijeenkomsten (twee bijeenkomsten: 9 uur, drie bijeenkomsten 12 uur)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Begeleiden en beoordelen van hbo-studenten in de afstudeerfase In deze cursus vergroot je je handelingsrepertoire m.b.t. het begeleiden en beoordelen van het onderzoeksproces van hbo-studenten in de afstudeerfase.
  Prijs: 
  € 1160,- (inclusief materialen)
 • Begeleiden en beoordelen van profielwerkstukken In deze cursus werk je aan de effectiviteit en efficiëntie van hoe jij leerlingen begeleidt en beoordeelt bij het profielwerkstuk.
  Prijs: 
  Omdat de cursus ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Bestuur en beleid voor professionals Deze master is ontwikkeld voor professionals in de publieke sector, die zich bewust zijn van veranderingen in de samenleving en hierop willen inspelen.
 • Cardiovascular Epidemiology Gain insight into the principles of cardiovascular disease (CVD) epidemiology and the important issues that are involved.
  Prijs: 
  Face-to-face € 830. Online € 785
  Startmoment(en): 
  Face-to-face: 2 March 2020. Online: 11 May 2020
 • CLIL (Incompany training) Refresh or expand specific CLIL topics within your own TTO department with a series of personalized workshops.
  Prijs: 
  On demand and personalized for each school
  Startmoment(en): 
  On demand and personalized for each school
 • CLIL Coaching This practical, two half-day course aims at enhancing your role as a CLIL coach and designing a personalized practical action plan for your own school
  Prijs: 
  €425,-
  Startmoment(en): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • CLIL Quick Scan A CLIL Quick Scan is designed to give your school a detailed overview of the current status of CLIL in your organisation.
  Prijs: 
  On demand and personalized for each school
  Startmoment(en): 
  On demand and personalized for each school
 • Clinical Trials and Drug Risk Assessment Get familiar with the principles of therapeutic research design, including design of study, data collection and analysis.
  Prijs: 
  Face-to-face: € 830 Online: € 785
  Startmoment(en): 
  Face-to-face: 9 december 2019 Online: 22 june 2020
 • Coachingsvaardigheden voor docenten In deze training werk je aan coachingsvaardigheden aan de hand van casuïstiek die je zelf inbrengt.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Computational Thinking In deze cursus leer je hoe je als leerkracht aan het werk kan gaan met onderzoekend leren en wetenschap en technologie via computational thinking.
  Prijs: 
  €250,-
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Contractonderwijs Sociale wetenschappen Met contractonderwijs kun je bij de Universiteit Utrecht één of meerdere cursussen uit het onderwijsaanbod te volgen.
  Startmoment(en): 
  divers
 • Cultureel sensitief lesgeven Lesgeven aan sterk diverse klassen kan uitdagend zijn. Deze studiedag helpt u hiermee.
  Startmoment(en): 
  Op aanvraag
 • Curriculumscan Een check van de kwaliteit van een curriculum
  Prijs: 
  De kosten zijn afhankelijk van de wensen en omvang van de documentatie. Indicatie: €4.800 (UU), €6.200 (extern)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Data team opzetten op school Samen met een team directieleden en docenten doorlopen we een datagestuurde cyclus. Dit geeft input voor interventies die het onderwijs(beleid) verbeteren.
  Prijs: 
  € 6000,- voor het hele projectteam
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Datageïnformeerd werken voor teamleiders Leer als teamleider datageïnformeerd werken, en hoe je over de resultaten een onderwijskundig gesprek voert met vaksecties of mentoren.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Datagestuurd werken binnen de vaksectie Aan de hand van data komen we tot concrete en onderbouwde actiepunten waarmee de afstemming en doorlopende leerlijn verder verbeterd kan worden.
  Prijs: 
  De kosten zijn afhankelijk van het aantal bijeenkomsten
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • De rol van taal in de reken- en wiskundeles in het vmbo en mbo In deze cursus leggen we de focus op de combinatie van gecijferdheid en geletterdheid, en wat dit betekent voor je les.
  Prijs: 
  € 517,- (bij een minimum aantal deelnemers van 12)
  Startmoment(en): 
  15:00 - 18:00
 • Developing Intercultural Competences This course supports teachers in developing the skills, knowledge and attitudes to effectively adapt your teaching to the specific needs of a diverse classroom.
  Prijs: 
  €766,- (UU/UMC staff), €843,- (other participants)
  Startmoment(en): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • Didactiek voor hbo-docenten (BDB) In deze leergang werk je vanuit je individuele startsituatie aan het verwerven, uitbouwen en aanscherpen van didactische kennis.
  Prijs: 
  €2995,-
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Differentiëren In deze cursus lees je waarin je kunt differentiëren, welke methodieken goed werken voor leerlingen die meer uitdaging aankunnen en hoe je dit vormgeeft.
  Prijs: 
  €1067,50
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Educational Sciences Part-time Master's programme for learning more about processes and environments.
  Prijs: 
  Dutch and other EU/EEA students (statutory fee 2020-2021, part-time): € 1.904
  Startmoment(en): 
  September
 • Een goede toets: van ontwerp tot evaluatie In deze cursus leer je hoe je een goede toets kunt ontwikkelen, van ontwerp tot evaluatie.
  Prijs: 
  € 470,- (intern UU/ UMC); € 560,- (extern)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Een onderzoeksvoorstel (door)ontwikkelen voor PhD’s In deze cursus krijg je als promovendus praktische handvatten en persoonlijk advies om je eigen onderzoeksvoorstel te (her)ontwerpen.
  Prijs: 
  € 850,- (intern UU/ UMC*); € 1010,- (extern), inclusief literatuur
 • Een stevig basis voor de BKE In deze basiscursus vergroten we de toetsdeskundigheid van docenten om een antwoord te vinden op verschillende toetsvraagstukken.
  Prijs: 
  De kosten zijn afhankelijk van de wensen. Indicatie: €1020,- p.p. incl. studiemateriaal
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Effectief communiceren in de inkooppraktijk In de masterclass Effectief communiceren in de inkooppraktijk staan strategisch beïnvloeden en effectieve communicatie centraal
 • Effectief inzetten van peerfeedback op schrijfproducten Deelnemers van deze workshop leren hoe je in een cursus peer feedback effectief kunt inzetten.
  Prijs: 
  € 175,- (intern UU/UMC); € 205 (extern)
  Startmoment(en): 
  Op aanvraag en bij voldoende belangstelling
 • Effectieve onderwijsteksten schrijven Deze training van twee dagdelen biedt handreikingen voor het ontwerpen van overzichtelijke, duidelijke en studentgerichte onderwijsteksten
  Prijs: 
  €150,-
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Effective Teaching in English This course is aimed at teachers who (will) teach in English and want to know about using English as a medium of instruction.
  Prijs: 
  €470,- (UU/UMC staff), €634,- (other participants)
  Startmoment(en): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • Employability Skills Hoe kun je studenten helpen om hun employability skills te ontwikkelen?
  Prijs: 
  €120,- (voor UU-medewerkers).
 • Entrepreneurial Ecosystems De masterclass is ontworpen om regionale leiders instrumenten te geven voor het realiseren van entrepreneurial ecosystems die welvaart in de regio stimuleren
 • Epidemiology of Animal Infectious Diseases Learn techniques and theory of veterinary epidemiology of animal infectious diseases.
  Prijs: 
  € 830
 • Epidemiology of Infectious Diseases An introduction to epidemiological methods and techniques that are specific for infectious diseases
  Prijs: 
  € 830
 • Epidemiology Postgraduate Become an expert in the growing field of epidemiology by joining this globally oriented postgraduate programme
  Prijs: 
  Non-EU/EEA students, institutional fee € 18.690 (for 1 year) / € 28.035 (for the entire 1.5 year programme)
  Startmoment(en): 
  Regular programme: September Online programme: February
 • Exploring the 'Organisation-in-the-Mind' U onderzoekt uw dagelijkse begeleidingstaken en werkervaring vanuit persoonlijk, rol- en systeemperspectief.
 • Focus op feedback en vragenderwijs begeleiden Ondersteuning bij het uitbreiden van je feedbackrepertoire.
  Prijs: 
  €900,-
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Forensische diergeneeskunde Deze cursus van twee weken gaat over het herkennen van dierenmishandeling en hoe je als dierenarts vervolgens kunt handelen.
  Startmoment(en): 
  Februari 2021 (exacte datum nog niet bekend)
 • Fysiotherapiewetenschap Verbind inzichten uit de wetenschap en ervaringen uit de fysiotherapeutische praktijk met deze deeltijdmaster.
 • Gezondheidswetenschappen voor Zorgprofessionals In deze deeltijdmaster leer je via wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan je eigen beroepsgroep in de zorg.
 • Hands-on Veterinary Epidemiology Practice and improve your skills in analyzing animal health data from structured populations.
  Prijs: 
  € 830
 • Het begeleiden van keuzes maken In deze workshop wordt aan de hand van een model inzichtelijk gemaakt wat kiezen inhoudt en wat dat van de student en de tutor vraagt.
  Prijs: 
  € 120,- (voor UU-medewerkers).
 • Honoursstudenten in je cursus: opdrachten ontwikkelen en begeleiden In deze cursus bespreken we wat honoursonderwijs is, hoe je tot een honoursopdracht komt en hoe je je rol vormgeeft in de begeleiding van deze studenten.
  Prijs: 
  €240,- (intern UU/ UMC); €315 (extern)
 • Hoorcollege geven De cursus Hoorcollege geven gaat over de praktische kanten van deze veelgebruikte, maar moeilijke onderwijsvorm.
  Prijs: 
  €750,- (intern UU); €850,- (extern)
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Human Rights for Open Societies This course is for everyone who is interested in the protection of human rights and the idea of open societies.
  Prijs: 
  Free of charge
 • Inequality and Democracy Can people have equal political power while economic inequality grows and grows? Join this free MOOC and decide for yourself.
  Prijs: 
  Free of charge
  Startmoment(en): 
  February/March 2020
 • Informele interventies In de masterclass leert u om een correcte manier invulling te geven aan een informele behandeling en afhandeling van klachten, bezwaren en beroepen
 • Inside Dynamics in Organisations U vergaart kennis over en ontwikkelt competenties in het werken met onbewuste processen in organisaties
 • Internationalisation of the Curriculum In this course, programme directors/ course coordinators can learn more about embedding internationalization into their international curriculum.
  Prijs: 
  €180,- (UU/UMC staff), €234,- (other participants)
  Startmoment(en): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • Intervisie met collega's Dit incompany traject bestaat uit een bijeenkomst waarin je kennismaakt met verschillende vaardigheden en intervisievormen.
  Prijs: 
  €4200 (uitgaande van 12-15 deelnemers)
  Startmoment(en): 
  De data worden in overleg met de school afgestemd
 • Kalibreren: afstemming over beoordelingen van (afstudeer)werk In deze kalibreersessie wordt er gekeken naar de afstemming en de betrouwbaarheid van beoordelingen voor afstudeerwerk.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Kritisch denken stimuleren in de klas In de huidige complexe samenleving is het belangrijk om kritisch te kunnen nadenken. In dit traject leer je hoe leerlingen hierbij helpt.
  Prijs: 
  € 420,- (aantal deelnemers: 8-12)
  Startmoment(en): 
  In overleg. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Leeratelier Gedrag en Bestuur Het leeratelier is een coproductie van de Universiteit Utrecht en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.
  Prijs: 
  € 5.700 euro (BTW-vrij)
 • Leerlingen leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen In dit scholingstraject leer je hoe je binnen je eigen vak leerlingen kunt leren natuurwetenschappelijk onderzoek te doen in alle jaarlagen.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken met de school. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Leerlingen voorbereiden op wetenschappelijk onderwijs: academische vaardigheden In deze cursus leer je hoe je leerlingen academische vaardigheden kunt leren, zoals een kritische houding en schrijf- en onderzoeksvaardigheid.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Leiderschap in Cultuur Lage Landen (LinC Lage Landen) Een eenjarig leerprogramma voor en door leiders in de culturele sector in Vlaanderen en Nederland.
 • Leiderschap in Cultuur Utrecht (LinC Utrecht) Een eenjarig leerprogramma voor professionals uit de culturele sector, die werkzaam zijn binnen de provincie Utrecht en willen groeien in hun leiderschap
 • Leraar voorbereidend hoger onderwijs Heb je passie voor het lerarenschap en vind je het leuk om leerlingen wat te leren? Dan is de opleiding leraar voorbereidend hoger onderwijs iets voor jou!
  Prijs: 
  Deeltijdtarief 2020-2021: € 1904,-
  Startmoment(en): 
  September 2020 of februari 2021
 • Leren begeleiden van leraren-in-opleiding In de training beleidingsvaardigheden leer je hoe je docenten-in-opleiding zo efficiënt mogelijk begeleidt bij hun ontwikkeling als docent.
  Prijs: 
  €750,-
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Lesson Study cyclus begeleiden op school (VO) Wij ondersteunen scholen bij het opzetten en uitvoeren van een Lesson Study.
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Lesson Study voor het basisonderwijs In een kleine groep doorloop je onder professionele begeleiding de Lesson Study-cyclus.
  Prijs: 
  Op aanvraag
  Startmoment(en): 
  Op aanvraag
 • Lesson Study: Train-de-trainer (VO) Lesson Study in het VO leren ontwikkelen, uitvoeren en begeleiden: train-de-trainer programma
  Prijs: 
  € 1245,-
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Maatschappelijke waarde in competitieve procedures Vergroot uw kennis van juridische, economische en inkoop-technische aspecten om in het gunningsproces de juiste keuzes te maken.
 • Management van Publieke Vraagstukken In de modules leert u om uitdagingen van organisaties met een publieke functie te herkennen en te vertalen naar betekenisvolle veranderaanpakken
 • Masterclass Didactiek in Onderwijs voor Professionals Deze masterclass biedt docenten een gedegen kennisbasis en helpt je om hun praktisch docentvaardigheden verder te ontwikkelen.
 • Molecular Epidemiology of Infectious Diseases An introduction to basic molecular typing tools and next-generation sequencing in epidemiological studies.
  Prijs: 
  € 830
  Startmoment(en): 
  3 February 2020
 • Mondeling toetsen In deze masterclass leer je hoe je een mondelinge toets goed opzet, afneemt en beoordeelt.
  Prijs: 
  €175,- (intern UU/UMC); €210 (extern)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Mondelinge feedback geven In deze workshop wordt ingegaan op het geven van feedback in face-to-face bijeenkomsten met individuele studenten.
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Motivatie en zelfsturing In deze workshop bespreken we modellen over motivatie en zelfsturing, die van belang zijn wanneer je hier als tutor aandacht aan wilt besteden.
  Prijs: 
  € 120,- (voor UU-medewerkers).
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Motiveren en activeren van leerlingen In de cursus komen onder andere activerende werkvormen, vraagtechnieken, motiverende openingen, realistische opdrachten en behapbaar differentiëren aan bod.
  Prijs: 
  €765 (bij minimaal 8 deelnemers)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Nascholing voor Bètadocenten Bekijk de mogelijkheden bij de Universiteit Utrecht om je als vo-, ho-docent of lerarenopleider verder te ontwikkelen op professioneel vlak.
  Startmoment(en): 
  divers
 • Observeren van interactie met CLASS Werken aan de interactie van pedagogisch medewerkers en leerkrachten
  Prijs: 
  Afhankelijk van de afspraken
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Ombudsfunctionaris in breed perspectief In deze masterclass maakt u kennis met alle facetten van een unieke interventiefunctie in een organisatie: de ombudsfunctie.
 • Onderwijskundig leiderschap Deze intensieve leergang Onderwijskundig Leiderschap is bestemd voor seniordocenten die leiding geven aan onderwijsvernieuwing.
  Startmoment(en): 
  Voor de UU naar verwachting begin 2021; voor andere instellingen in overleg
 • Onderwijsvisitaties en accreditatie Wij ondersteunen onderwijsinstellingen bij het voorbereiden van onderwijsvisitaties en accreditatie.
  Prijs: 
  In overleg
  Startmoment(en): 
  Ongeveer twee weken voor het bezoek van de visitatiecommissie
 • Onderzoek van studenten begeleiden In deze cursus vergroot je je handelingsrepertoire m.b.t. de thesisbegeleiding en onderzoeksbegeleiding van jouw bachelor- en masterstudenten.
  Prijs: 
  € 900 (intern UU/UMC); € 1.060 (extern), inclusief literatuur
  Startmoment(en): 
  Een nieuwe cursus wordt aangeboden in het voorjaar van 2021.
 • Onderzoeksdidactiek: leerlingen leren onderzoeken in het vwo Leer in dit traject hoe je je eigen leerlingen kunt leren onderzoeken, en hoe je hen daarin vanaf de brugklas al toe kan leiden naar het profielwerkstuk.
  Prijs: 
  Omdat dit scholingstraject ‘in company’ wordt gegeven, zijn de kosten afhankelijk van de maatwerkafspraken. De wensen en het aantal deelnemers bepalen mede de prijs. Op verzoek kan een kostenindicatie worden gegeven.
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Opleiding Specialisatie Strafrecht De specialisatie behandelt het brede spectrum van het formele en materiële strafrecht, de internationale (Europese)- en EVRM aspecten
 • Organisatie, Cultuur en Management In dit masterprogramma krijgt u inzicht in machts- en culturele processen in dienstverlenende organisaties die functioneren in een veranderende omgeving.
 • Overheidsaansprakelijkheid Deze masterclass biedt overzicht van wetgeving en jurisprudentie, dat nodig is voor de afhandeling van vraagstukken op het gebied van overheidsaansprakelijkheid
 • Performance assessment: Beoordelen van vaardigheden en competenties Driedaagse cursus waarin je met je eigen vragen en materiaal gaat kijken naar hoe je beoordelingen kunt herontwerpen en verbeteren.
  Prijs: 
  €425,- (intern UU/UMC); €550,- (extern)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • PhD Course Centre Life Sciences The PhD Course Centre Life Sciences offers courses to help you in your current research project and in your future career.
  Prijs: 
  Various
  Startmoment(en): 
  Various
 • Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit De opleiding Politiek Bestuurlijke Sensitiviteit geeft antwoord op de vragen waar ambtenaren mee te maken krijgen in hun werk met een politiek bestuur
 • Post-academisch onderwijs Farmacie PAOFarmacie (post-academisch onderwijs farmacie) organiseert en ontwikkelt nascholingscursussen voor apothekers.
 • Presenting your research (in English) In this course, you will learn how to prepare and give a suitable presentation.
  Prijs: 
  €775,- (UU staff*) / €920,- (other participants)
  Startmoment(en): 
  Spring 2020
 • Professionaliseringstraject voor docentcoaches in school In dit intensieve traject werk je aan de ondersteuning van de ontwikkeling van docenten en aan je eigen leerproces als coach.
  Prijs: 
  €1675,- (incl. lunch en materiaal)
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) The Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) maps the interaction between teacher and students.
  Prijs: 
  € 47,- per class (when requesting QTI’s for more than 50 classes in one school year the costs are € 42,- per class)
 • Reproducibility in Clinical Research Learn to assess the quality and reproducibility of new imaging techniques.
  Prijs: 
  € 830
 • Research planning and time management / onderzoeksplanning en timemangement Training for PhD students to improve planning and time management skills.
  Prijs: 
  € 275,-*
  Startmoment(en): 
  13:15 - 16:15
 • Samenwerking tussen lokale en regionale overheden De masterclass richt zich op professionals werkzaam bij lokale en regionale overheden en te maken hebben met besluitvorming over samenwerkingen
 • Schriftelijke feedback geven In deze workshop leer je met behulp van eigen praktijkvoorbeelden op een effectieve en efficiënte manier schriftelijke feedback geven op teksten van studenten.
  Prijs: 
  € 295,- (intern UU/UMC); € 350,- (extern)
 • Strategisch Human Resource Management voor hogeschool docenten De cursus geeft docenten kennis, kunde en theoretische inzichten in de professionalisering van het vakgebied Human Resource Management.
 • Studievaardigheden aanleren Workshop van drie uur waarin je tips en tricks krijgt waarmee je als docent de studievaardigheden van je studenten een boost kunt geven.
  Prijs: 
  €120,-
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op
 • Supervising PhD Research Supervisors participating in this course will expand their own repertoire and gain more insight in their style and possibilities of guiding PhD’s.
  Prijs: 
  € 875 (intern UU/UMC); € 1.030 (extern), incl. literature
  Startmoment(en): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • Survival Analysis An introduction to survival data and analysis techniques regularly encountered in epidemiologic research.
  Prijs: 
  Face-to-face: € 830 Online: €785
  Startmoment(en): 
  Face-to-face: 8 June 2020 Online: 6 January 2020
 • Systematic Review and Meta-Analysis of Prognosis Studies Learn to define your review questions, critically assess the methodological quality and which statistical methods to use for meta-analyses of the results.
  Prijs: 
  Face-to-face: € 830 Online: €785
  Startmoment(en): 
  Face-to-face: 15 May 2020 Online: 1 June 2020
 • Teaching in Higher Education in an International Classroom This course offers the didactic teaching qualification course for teachers of Universities of Applied Sciences (in Dutch: BDB) (international classroom focus)
  Prijs: 
  € 3830,- (portfolio assessment included)
  Startmoment(en): 
  New dates to be announced
 • Teaching in the International Classroom Learn about the intercultural and didactic implications of teaching in English in an international classroom.
  Prijs: 
  €766,- (UU/UMCU staff), € 843,- (other participants)
  Startmoment(en): 
  New dates to be announced
 • Teaching in tutorials and seminars In this course participants develop practical skills in selecting and handling teaching methods and how they can make effective and attractive study tasks.
  Prijs: 
  € 750,- ( UU staff*) / €810 (external)
  Startmoment(en): 
  This course has not been scheduled yet. Please contact us if you are interested.
 • Teaching Qualification Assessment and Examination in an International Classroom Teaching qualification assessment-examination course for teachers of Universities of Applied Sciences (in Dutch: BKE) (focus on international classroom)
  Prijs: 
  €1280,- excl. certification
 • Toetsanalyse en cijfers geven In deze workshop leer je hoe je een toetsanalyse uitvoert, relevante statistieken interpreteert, en de zak/slaaggrens (cesuur) bepaalt van een toets.
  Prijs: 
  € 176,- (intern UU/ UMC); € 205,- (extern)
 • Toetsen beter benutten: toetskwaliteit en formatief evalueren Heb je vragen over de kwaliteit van je huidige toetsen? We helpen je om toetsen op kwaliteit te checken en op basis daarvan te verbeteren.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Toetsen op opleidingsniveau: toetsbeleid en toetsprogramma Training/ adviestraject waarin ondersteuning wordt gegeven bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van het toetsbeleid en toetsprogramma
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken. Neem contact op voor meer informatie
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Toetsmatrijs: ontwerp en gebruik Tijdens deze masterclass leer je aan de hand van je eigen cursusmateriaal hoe je een goede toetsmatrijs opstelt en hoe je deze optimaal kunt gebruiken.
  Prijs: 
  € 175,- (intern UU/ UMC); € 210,- (extern)
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Toetsvragen maken en evalueren In deze cursus leer je welke overwegingen van belang zijn bij het ontwikkelen en analyseren van toetsvragen. Open vragen en meerkeuzevragen komen aan bod.
  Prijs: 
  € 352,- (intern UU/ UMC); € 420,- (extern)
 • Toezicht in de 21e eeuw Deelnemers ontwikkelen samen een nieuw netwerk voor toezichthouders tijdens de bijeenkomsten waar ervaringen en kennis geactualiseerd worden
 • U-Talent U-Talent organiseert activiteiten voor havo/vwo-docenten en hun leerlingen. Ook vervult U-talent een netwerkfunctie voor partnerscholen in de regio Utrecht.

  Prijs: 
  Divers
  Startmoment(en): 
  Divers
 • UKG avond De UniversiteitsKliniek voor Gezelschapsdieren (UKG) organiseert drie keer per jaar een gratis avond met lezingen voor alle dierenartsen in Nederland.
  Prijs: 
  Gratis
  Startmoment(en): 
  De eerstvolgende datum is: 29 oktober 2020.
 • Understanding child development - from synapse to society In this course we dive into the topic of child development, which is complex and influenced by factors at many different levels of organization.
  Prijs: 
  Free of charge
 • Vakoverstijgend onderwijs ontwerpen en begeleiden Thema's als het begeleiden en motiveren van leerlingen in projecten worden in deze workshops uitgediept.
  Prijs: 
  Op aanvraag
  Startmoment(en): 
  In overleg
 • Verplegingswetenschap Ontwikkel nieuwe wetenschappelijke kennis en draag bij aan de ontwikkeling van je zorgpraktijk via deze deeltijdmaster.
 • Versterk de lijn in je opleiding met de leerlijnentool Tijdens deze workshop ga je aan de slag met de online tool die is ontwikkeld om leerlijnen in het curriculum visueel zichtbaar te maken.
  Prijs: 
  €230,-
  Startmoment(en): 
  Deze cursus is nog niet gepland. Heb je interesse, neem dan contact op.
 • Veterinary Epidemiology Understand the concepts of epidemiology and apply these concepts in data analysis
  Prijs: 
  € 1285
 • Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) De Vragenlijst Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) gaat over het gedrag van een docent in de klas en geeft een beeld van zijn handelswijze.
  Prijs: 
  € 47,- per klas (bij afname van meer dan 50 klassen in een schooljaar bedragen de kosten € 42,- per klas)
 • Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) De Vragenlijst Interpersoonlijk Schoolleidersgedrag (VIS) geeft schoolleiders inzicht in hun functioneren.
  Prijs: 
  € 145,- per afname per schoolleider
 • Vragenlijst Leerkrachtrepertoire pedagogisch-didactisch handelen (PDH) Dit traject levert een blauwdruk op van het Eigen handelen, gezien vanuit jezelf en vanuit het perspectief van de leerlingen.
  Prijs: 
  Afhankelijk van de maatwerkafspraken
  Startmoment(en): 
  Op aanvraag
 • Word leraar in het voortgezet onderwijs Wil je als professional een tweede- of eerstegraads lesbevoegdheid halen? Of ben je tweedegraadsleraar en wil je eerstegraads worden? Dat kan aan de UU.
  Prijs: 
  Divers
  Startmoment(en): 
  Divers
 • Young Professional Network Day Young Professional Network Day